Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present whereabouts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne miejsce pobytu
  1. present przymiotnik + whereabouts rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No evidence was presented as to his present whereabouts either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo