"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
1. present course = obecny kurs present course
2. present use = obecne wykorzystanie present use
3. present role = obecna rola present role
4. present action = obecne działanie present action
5. Present Laughter = Obecny Śmiech Present Laughter
6. present line = obecna linia present line
7. present activity = obecna działalność present activity
8. present practice = obecna praktyka present practice
9. present dilemma = obecna rozterka present dilemma
10. present usage = obecne użytkowanie present usage
11. present operation = obecna operacja present operation
12. present pattern = obecny wzór present pattern
13. present performance = obecne wykonanie present performance
14. present series = obecna seria present series
15. present behavior = obecne zachowanie present behavior
16. present effort = obecny wysiłek present effort
17. present organ = obecny organ present organ
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.