Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. present among = obecny wśród present among
2. present after = przedstaw potem present after
3. present of = obecny z present of
4. present between = przedstaw pośrodku present between
5. present around = przedstaw wokół present around
6. present through = przedstaw całkowicie present through
7. present under = przedstaw poniżej present under
8. present until = obecny do czasu gdy present until
9. present near = przedstaw blisko present near
10. present along = przedstaw wzdłuż present along
11. present over = przedstawiać ponad present over
12. present without = przedstaw na zewnątrz present without
13. present across = przedstaw wszerz present across
14. present inside = przedstaw do środka present inside

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.