Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. actually present = faktycznie obecny actually present
2. vividly present = dokładnie obecny vividly present
3. truly present = naprawdę obecny truly present
4. lawfully present = zgodnie z prawem obecny lawfully present
(3) normally, commonly
Kolokacji: 2
(5) generally, wholly
Kolokacji: 2
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.