"present structure" — Słownik kolokacji angielskich

present structure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna struktura
  1. present przymiotnik + structure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The present structure of the university began to emerge in 1949.

powered by  eTutor logo