Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present shape" — Słownik kolokacji angielskich

present shape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niniejszy kształt
  1. present przymiotnik + shape rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Thus, by the beginning of the Modern era, the church had approximately taken on its present shape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo