"present year" — Słownik kolokacji angielskich

present year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny rok
  1. present przymiotnik + year rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And so the matter stood, and has continued to stand up to the present year of 1898.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo