"present hour" — Słownik kolokacji angielskich

present hour kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna godzina
  1. present przymiotnik + hour rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The system cuts the search time from the present one-and-a-half hours per request to a few seconds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo