"present date" — Słownik kolokacji angielskich

present date kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna data
  1. present przymiotnik + date rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of them which are now present date to the 16th century.

    Podobne kolokacje: