"present week" — Słownik kolokacji angielskich

present week kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny tydzień
  1. present przymiotnik + week rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fund, Harry noted, was slated for delivery this present week.

    Podobne kolokacje: