"constantly present" — Słownik kolokacji angielskich

constantly present kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle obecny
  1. constantly przysłówek + present przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Police cars have been constantly present for years, but are there to protect this island's tiny Jewish enclaves.

    Podobne kolokacje: