BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"consistently present" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie obecny
  1. present czasownik + consistently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He is not, however, consistently presented as the only god who exists.

  2. consistently przysłówek + present przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only about one third of the Rump Parliament became front benchers who were consistently present and engaged in their parliamentary position.

powered by  eTutor logo