Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present age" — Słownik kolokacji angielskich

present age kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny wiek
  1. present przymiotnik + age rzeczownik
    Silna kolokacja

    But I can remain my present age for a long time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo