"pray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pray czasownik

pray + rzeczownik
Kolokacji: 8
pray mantis • pray God • pray mantises • pray the prayer • pray several times • ...
czasownik + pray
Kolokacji: 9
start praying • begin to pray • begin praying • come to pray • keep praying • ...
pray + przyimek
Kolokacji: 21
pray for • pray to • pray with • pray at • pray in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. pray for = pomódl się pray for
2. pray to = pomódl się pray to
3. pray with = jeżeli można wiedzieć z pray with
4. pray at = jeżeli można wiedzieć przy pray at
5. pray in = jeżeli można wiedzieć w pray in
6. pray on = jeżeli można wiedzieć na pray on
7. pray before = pomódl się wcześniej pray before
8. pray over = jeżeli można wiedzieć ponad pray over
9. pray from = jeżeli można wiedzieć z pray from
10. pray about = jeżeli można wiedzieć około pray about
  • I sat in my room and prayed to God about it.
  • I used to pray about it every day, but my mother says we're safe enough.
  • But she did say she'd pray about it so all is not lost.
  • Will have to pray very hard about all this.
  • I'd prayed about it often enough and gotten the answer more than once.
  • "All I can tell him is that you are praying about it?"
  • I come out here and pray for him just about every day, rain or cold.
  • Thomas went on to suggest that Hill "pray about this."
  • I will have to pray very hard about this one.
  • "And anyone who would like to pray about it, please do."
pray + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
pray together • pray silently • pray fervently • pray aloud • better pray • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.