"pray at" — Słownik kolokacji angielskich

pray at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć przy
  1. pray czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Your mother was praying for a little girl of her own at the time.

    Podobne kolokacje: