"prayed before" — Słownik kolokacji angielskich

prayed before kolokacja
Popularniejsza odmiana: pray before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagany wcześniej
  1. pray czasownik + before przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She has been praying since the last weekend in March, before the start of the regular season.

    Podobne kolokacje: