"pray over" — Słownik kolokacji angielskich

pray over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć ponad
  1. pray czasownik + over przyimek
    Silna kolokacja

    His mother goes to hospital to stay with the baby and pray over her.

    Podobne kolokacje: