"pray from" — Słownik kolokacji angielskich

pray from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć z
  1. pray czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    I saw it now, and prayed forgiveness from my two earlier incarnations.

    Podobne kolokacje: