"prayed with" — Słownik kolokacji angielskich

prayed with kolokacja
Popularniejsza odmiana: pray with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagany z
  1. pray czasownik + with przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I tried to get him to pray with me, but he was too nearly gone.

    Podobne kolokacje: