"prayed at" — Słownik kolokacji angielskich

prayed at kolokacja
Popularniejsza odmiana: pray at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagany przy
  1. pray czasownik + at przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Your mother was praying for a little girl of her own at the time.

    Podobne kolokacje: