ANGIELSKI NA WIOSNĘ -40%!Ostatnie dni promocji na kurs eTutor angielski.Sprawdź

"pray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pray czasownik

pray + rzeczownik
Kolokacji: 8
pray mantis • pray God • pray mantises • pray the prayer • pray several times • ...
czasownik + pray
Kolokacji: 9
start praying • begin to pray • begin praying • come to pray • keep praying • ...
pray + przyimek
Kolokacji: 21
pray for • pray to • pray with • pray at • pray in • ...
pray + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
pray together • pray silently • pray fervently • pray aloud • better pray • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) regularly, constantly
Kolokacji: 2
1. pray regularly = pomódl się regularnie pray regularly
2. pray constantly = pomódl się ciągle pray constantly
(3) privately, publicly
Kolokacji: 2
(4) inwardly, secretly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.