"pray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pray czasownik

pray + rzeczownik
Kolokacji: 8
pray mantis • pray God • pray mantises • pray the prayer • pray several times • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) mantis, mantises
Kolokacji: 2
1. pray God = błagaj Boga pray God
2. pray the prayer = błagaj modlitwę pray the prayer
3. pray several times = pomódl się kilkakrotnie pray several times
4. pray hands = błagaj ręce pray hands
5. pray heaven = błagaj niebo pray heaven
6. pray forgiveness = błagaj przebaczenie pray forgiveness
czasownik + pray
Kolokacji: 9
start praying • begin to pray • begin praying • come to pray • keep praying • ...
pray + przyimek
Kolokacji: 21
pray for • pray to • pray with • pray at • pray in • ...
pray + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
pray together • pray silently • pray fervently • pray aloud • better pray • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.