"pray on" — Słownik kolokacji angielskich

pray on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć na
  1. pray czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Red Hand had every right to pray on a rock pile if he wanted to.

    Podobne kolokacje: