"prayed in" — Słownik kolokacji angielskich

prayed in kolokacja
Popularniejsza odmiana: pray in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagany w
  1. pray czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    We used to be able to pray in our schools.

    Podobne kolokacje: