"pray in" — Słownik kolokacji angielskich

pray in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć w
  1. pray czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We used to be able to pray in our schools.

    Podobne kolokacje: