ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
1. bailout money = pieniądze z dofinansowania bailout money
2. Eddie Money = Eddie Pieniądze Eddie Money
3. CNN Money = Pieniądze CNN CNN Money
  • CNN Money In mid-2007, Block had market capitalization of $6.45 billion.
  • According to CNN Money, he is worth $200 million.
  • The original target date for the debut of CNN Money has passed, and the company has set no new one.
  • CNN Money article, "Price tag for holiday fraud: $3.7 billion"
  • CNN Money ranked Davenport as the 16th most affordable housing in the country.
  • Due to the city's vitality, the city was rated by CNN Money as one of the top ten places to retire young.
  • CNN Money listed him in 2008 as one of "10 new gurus you should know".
  • CNN Money named Holland as one of the top five places to retire in 2006.
  • CNN Money ranks these towns based on their job opportunities, schools, safety, economic strength and more.
  • Autoblog also licenses its images to media outlets such as CNN Money.
4. MSN Money = Pieniądze MSN MSN Money
5. Microsoft Money = Microsoftowe Pieniądze Microsoft Money
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.