ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money transmitter" — Słownik kolokacji angielskich

money transmitter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadajnik finansowy
  1. money rzeczownik + transmitter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The vast majority of money transmitters are honest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo