"deny money" — Słownik kolokacji angielskich

deny money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprzecz pieniądzom
  1. deny czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Through what is called means-testing, tribes would have been denied Federal money if their incomes were above a certain level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo