"Eddie Money" — Słownik kolokacji angielskich

Eddie Money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Eddie Pieniądze
  1. Eddie rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Chicago has appeared at this venue almost every year since 1972, and Eddie Money typically opens the concert season each spring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo