"Microsoft Money" — Słownik kolokacji angielskich

Microsoft Money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Microsoftowe Pieniądze
  1. Microsoft rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new version of Microsoft Money, a personal-finance package with a suggested retail price of $69.95, will also be introduced today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo