ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"CNN Money" — Słownik kolokacji angielskich

CNN Money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pieniądze CNN
  1. CNN rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    CNN Money In mid-2007, Block had market capitalization of $6.45 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo