ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"UK money is reduced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjskie pieniądze są obniżone
  1. reduce czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    UK aid money will be reduced when Somaliland has international trade which is impossible without Re-recognition which we were told by your predecessor at Nairobi when he visited Mansoor at Hargeisa 2008 .

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo