"money is frozen" — Słownik kolokacji angielskich

money is frozen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są zamrożone
  1. freeze czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Employee pension contributions from November and other money in the process of being transferred by the company have been frozen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo