BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
1. try looking = spróbuj patrzeć try looking
2. end up looking = koniec w górę patrzenia end up looking
3. try to look = spróbuj patrzeć try to look
5. use to look = użyj by patrzeć use to look
6. dare to look = ośmiel się patrzeć dare to look
7. look to playing = spodziewaj się grania look to playing
8. risk looking = zaryzykuj patrzenie risk looking
  • She didn't risk looking into them for more than an instant.
  • But he dared not risk looking at himself in the monitors.
  • Sadd moved slightly, but I couldn't risk looking at him.
  • He risked looking foolish now, but it had to be done.
  • She stopped in the doorway and risked looking into his eyes.
  • After Reich, no one wanted to risk looking so foolish.
  • Guy's eyes were very brilliant when she risked looking at him.
  • Could I risk looking around the terrace wall at the castle?
  • They said he risked looking like an agent of Israel.
  • I couldn't risk looking at her in this state.
9. painted to look = malowany patrzeć painted to look
10. finished looking = skończone patrzenie finished looking
11. pull to look = przysuwać patrzeć pull to look
12. dare look = wyzwanie spojrzenie dare look
13. look at hosting = patrz na goszczenie look at hosting
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.