BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
  • They seemed now to be looking out over blue sea.
  • He looked out over the river, his mind taking him back.
  • His eyes seemed to look out over them, at the sea.
  • She stood at the window, looking out over the city.
  • They stopped for a moment and looked out over the water.
  • She had been here only at night before, and her room looked out over the sea.
  • We both looked out over the river with not a lot to say.
  • She turned her head, looking toward the wide window which looked out over the city.
  • You need to look out over the next 10 to 15 years.
  • The room looked out over the back of the house.
2. look around for = rozejrzyj się look around for
3. look down into = zajrzyj w dół look down into
4. look out across = uważaj wszerz look out across
5. look up from = podnieś wzrok look up from
7. look out at = popatrz na zewnątrz look out at
8. look out upon = uważać na look out upon
9. look up into = zajrzyj w górę look up into
10. look out for = uważaj look out for
11. look down from = spuszczać wzrok z look down from
12. look out into = zajrzyj na zewnątrz look out into
13. look out through = uważaj całkowicie look out through
14. look up through = popatrz w górę całkowicie look up through
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.