BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"painted to look" — Słownik kolokacji angielskich

painted to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malowany patrzeć
  1. paint czasownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    It was in fact made of bronze, painted to look like plastic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo