BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. look around for = rozejrzyj się look around for
3. look down into = zajrzyj w dół look down into
4. look out across = uważaj wszerz look out across
5. look up from = podnieś wzrok look up from
7. look out at = popatrz na zewnątrz look out at
8. look out upon = uważać na look out upon
9. look up into = zajrzyj w górę look up into
10. look out for = uważaj look out for
11. look down from = spuszczać wzrok z look down from
  • I looked down at myself from somebody else's point of view.
  • Looking down at her from the foot of the bed?
  • General Price looked down from a hill to the south.
  • It's like looking down from a high building and not seeing the ground.
  • My father was looking down at me, from the foot of the bed.
  • Their mother looks down from the top of the steps.
  • She looked down upon him from the side of the bed.
  • It is as if we were looking down on the world from above.
  • Lee looked down on him from a long way away.
  • You are likely going to be looking down on the model from above.
12. look out into = zajrzyj na zewnątrz look out into
13. look out through = uważaj całkowicie look out through
14. look up through = popatrz w górę całkowicie look up through
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.