BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
1. way to look = sposób by patrzeć way to look
2. need to look = potrzebuj patrzeć need to look
3. thing to look = rzecz do patrzenia thing to look
4. Grace to look = Gracja patrzeć Grace to look
  • She at least had the good grace to look embarrassed.
  • The general had the good grace to look embarrassed at that.
  • He might have had the grace to look a little sheepish, she thought.
  • For a moment Robert had the grace to look startled.
  • He, at least, had the grace to look embarrassed throughout the next few minutes.
  • I beg your Grace to look at the situation calmly.
  • Kelp had the grace to look away and say nothing.
  • We all looked at him, and he had the grace to look embarrassed.
  • He gave a shrug and had the grace to look embarrassed.
  • Paul had the grace to look embarrassed as he said, "That's good news indeed."
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.