BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
1. try looking = spróbuj patrzeć try looking
2. end up looking = koniec w górę patrzenia end up looking
3. try to look = spróbuj patrzeć try to look
5. use to look = użyj by patrzeć use to look
6. dare to look = ośmiel się patrzeć dare to look
7. look to playing = spodziewaj się grania look to playing
8. risk looking = zaryzykuj patrzenie risk looking
9. painted to look = malowany patrzeć painted to look
10. finished looking = skończone patrzenie finished looking
11. pull to look = przysuwać patrzeć pull to look
  • After a moment, Angie pulled back to look at her.
  • Susan pulled back to look at him, still interested in what they'd done.
  • But when I pulled the film out to look again there was nothing.
  • They stayed like that for a long time before she finally pulled back to look at him.
  • I pulled one eye open long enough to look at him.
  • She clung to him for a moment, then pulled back to look at his face.
  • We kissed again, and I pulled back to look at her eyes.
  • When he didn't respond, she pulled back to look into his face.
  • Hannah pulled far enough away to look into her eyes.
12. dare look = wyzwanie spojrzenie dare look
13. look at hosting = patrz na goszczenie look at hosting
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.