BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
1. want look = chciej spojrzenie want look
  • I want to take a year off and look around.
  • But other times, like now, I just wanted to drive around in the dark and look for trouble.
  • "I know they wouldn't mind if you wanted to go down and look about."
  • Do you want to stay here and look at the books?
  • He wanted to go inside and look around, but it was a private home.
  • About five or six in the morning was the time you wanted to go and look for them.
  • Just in case the police want to come back and look again.
  • Now I just want to stop and look around a little.
  • She wanted to sit and look at them in her own good time.
  • I want you to stand there and look at the plant.
2. need look = spojrzenie potrzeby need look
3. want to look = chciej patrzeć want to look
4. need to look = potrzebuj patrzeć need to look
5. ask to look = poproś by patrzeć ask to look
6. expect to look = spodziewaj się, że patrzeć expect to look
7. involve looking = wymagaj patrzenia involve looking
8. look to welcoming = spodziewaj się witania look to welcoming
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.