BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
1. look of = patrzeć z look of
2. look despite = patrzeć pomimo look despite
3. look since = popatrz od tej pory look since
4. look below = popatrz poniżej look below
5. look down upon = patrzeć na kogoś z góry, patrzeć z pogardą look down upon
6. look down at = popatrz w dół look down at
7. look over at = oglądać przy look over at
8. look away from = odwracać wzrok z look away from
  • I looked away from her to the other end of the room.
  • After a few minutes, she was able to look away from him.
  • He could see the woman's eyes look away from his.
  • I looked away from the door and saw his face color.
  • Finally, he was the one who had to look away from her blue eyes.
  • When he met her eyes, she looked away from him.
  • Every single one of them looked away from us, toward the ground.
  • I couldn't see his face, because he was looking away from me.
  • She was on her feet but looked away from his eyes.
  • She looked away from him, back out over the water.
9. look back at = popatrz z powrotem look back at
10. look until = patrzeć do czasu gdy look until
11. look up at = popatrz w górę look up at
12. look around at = popatrz wokół look around at
13. look out onto = uważać na look out onto
14. look except for = patrzeć oprócz look except for
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.