BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look until" — Słownik kolokacji angielskich

look until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć do czasu gdy
  1. look czasownik + until przyimek
    Zwykła kolokacja

    It looked like more of the same yesterday until the last half- hour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo