BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
1. want look = chciej spojrzenie want look
2. need look = spojrzenie potrzeby need look
3. want to look = chciej patrzeć want to look
4. need to look = potrzebuj patrzeć need to look
5. ask to look = poproś by patrzeć ask to look
6. expect to look = spodziewaj się, że patrzeć expect to look
7. involve looking = wymagaj patrzenia involve looking
8. look to welcoming = spodziewaj się witania look to welcoming
  • We look forward to welcoming our new governor to the neighborhood.
  • Your mother and me are looking forward to welcoming you safe back.
  • I look forward to welcoming rapid progress on this agenda in the coming weeks.
  • I look forward to welcoming you to my palace on Earth in seven days' time.
  • "We're looking forward to welcoming them aboard in just a few days."
  • We look forward to welcoming a liberated Iraq to the international community of nations.
  • We look forward to welcoming you at our new offices.
  • I look forward to welcoming him soon in his new portfolio.
  • I look forward to welcoming him as a member of our group next week.
  • We're looking forward to welcoming it to our long-term fleet in the coming months.
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.