BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
1. place to look = miejsce patrzeć place to look
2. look up one's eyes = patrzyć w górę czyjś oczy look up one's eyes
3. look up one's name = patrzyć w górę czyjś imię look up one's name
4. look up one's address = patrzyć w górę czyjś adres look up one's address
5. look up directories = odwiedź książki telefoniczne look up directories
6. look up order items = odwiedź rzeczy do porządku look up order items
7. look over things = obejrzyj rzeczy look over things
  • "This may be my last chance to look things over before they ship out."
  • He went back to the control board and looked things over.
  • I'll be there at nine sharp to look things over.
  • He had a chance to look things over before the system got to work on him.
  • Flynn asked for and received permission from the chief to look things over, though.
  • The doctor called in the police to look things over, but they didn't find anything funny.
  • My men will give me a report, then I'll look things over.
  • He arrived the day before to look things over.
  • I'll be up at the Front this evening to look things over.
  • I'll go around to the garage and look things over.
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.