BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
1. place to look = miejsce patrzeć place to look
2. look up one's eyes = patrzyć w górę czyjś oczy look up one's eyes
  • He looked up at me now, his eyes cold and distant.
  • He looked up then, his cold blue eyes searching her face.
  • She looked up quickly, her eyes going wide with surprise.
  • He looked up again, his eyes going from one to another about the table.
  • But he looked up at her finally, his blue eyes still wide with fear.
  • All the service members looked up quickly, their eyes running from one to the other.
  • The younger man looked up, his eyes hard and determined.
  • It looked up at her, its eyes wide and desperate.
  • When he looked up his eyes had an expression I couldn't read.
  • She was looking up at him, her eyes wide in the dark.
3. look up one's name = patrzyć w górę czyjś imię look up one's name
4. look up one's address = patrzyć w górę czyjś adres look up one's address
5. look up directories = odwiedź książki telefoniczne look up directories
6. look up order items = odwiedź rzeczy do porządku look up order items
7. look over things = obejrzyj rzeczy look over things
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.