BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"involve looking" — Słownik kolokacji angielskich

involve looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj patrzenia
  1. involve czasownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    The first step involves looking for a suitable location to glacier growing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo