BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
1. look of = patrzeć z look of
2. look despite = patrzeć pomimo look despite
3. look since = popatrz od tej pory look since
4. look below = popatrz poniżej look below
  • Look just below the surface, though, and the two stories could not be more different.
  • They rose slowly, looking below them at the traffic of the great city.
  • I rose up to look at the road below us.
  • He looked for the dust below them, and it wasn't there.
  • He scratched his head and looked at the plants below him.
  • Look below the surface, however, and things are not as they seem.
  • He looked past the human at the installation below them.
  • She looked at the text below the picture and read.
  • He looked below the screen, then back at her before continuing.
  • That instead of taking things at face value, you should be looking below the surface.
5. look down upon = patrzeć na kogoś z góry, patrzeć z pogardą look down upon
6. look down at = popatrz w dół look down at
7. look over at = oglądać przy look over at
8. look away from = odwracać wzrok z look away from
9. look back at = popatrz z powrotem look back at
10. look until = patrzeć do czasu gdy look until
11. look up at = popatrz w górę look up at
12. look around at = popatrz wokół look around at
13. look out onto = uważać na look out onto
14. look except for = patrzeć oprócz look except for
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.