"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
1. league team = drużyna grająca w lidze league team
6. National League team = Państwowa Liga zespół National League team
  • Nine of the other 11 National League teams have not hit as many.
  • National League teams received a bye until the fourth round (last 32).
  • The National League team is to begin play next season.
  • National League teams are built for more speed, skills, versatility.
  • "Some of the National League teams are finding that out now."
  • National League teams received a bye until the later stages of the competition.
  • National League teams received a bye until the final 64 stage.
  • National League teams received a bye until the third round (last 64).
  • On a good day, National League teams could have played four games in eight hours.
  • He played with four different National League teams from 1884 to 1891.
9. National Football League team = Krajowa liga piłkarska zespół National Football League team
10. Football League team = Liga piłkarska zespół Football League team
11. league scorer = strzelec bramki ligi league scorer
12. Premier League team = Premier League zespół Premier League team
13. American League team = Amerykańska Liga zespół American League team
15. league squad = oddział ligi league squad
17. league bowler = kręglarz ligi league bowler
18. League goaltender = Bramkarz ligi League goaltender
19. Super League team = Liga super zespół Super League team
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.