"league MVP" — Słownik kolokacji angielskich

league MVP kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga MVP
  1. league rzeczownik + MVP rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was also the league MVP for 1989-1990 and 1991-1992.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo