"hit in the leagues" — Słownik kolokacji angielskich

hit in the leagues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w ligi
  1. hit czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's just a young guy having trouble hitting in the big leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo